Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Rzeszów  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Rzeszów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Rzeszów.

Mapa Geoportal Rzeszów
Mapa z granicą miasta Rzeszów
herb miasta Rzeszów

Dane urzędu

Urząd Miasta RzeszowaRynek 1Rzeszów, 35-064

Tel: 17 7889900

Fax: 17 8754105

Elektroniczna skrzynka podawcza: /umrz/SkrytkaESP 

E-mail: umrz@erzeszow.pl

Powiat: Rzeszów

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT miasta Rzeszów: 1863011

Witryna: www.rzeszow.pl

Władze lokalne: Prezydent Tadeusz Ferencumrz@erzeszow.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Rzeszowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Rzeszów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Rzeszów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Rzeszowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Rzeszowa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Rzeszowa

Miasto Rzeszów w liczbach

Powierzchnia miasta Rzeszów*

126 km2

1009 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Rzeszów*

196 638 mieszkańców

17 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Rzeszów*

1 553 mieszkańców na km2

84 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Rzeszów

Geoportal Rzeszów prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map miasta Rzeszów, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w mieście Rzeszów.

Dostęp do danych Geoportalu Rzeszów

Jak powstał Geoportal miasta Rzeszów?

Geoportal Rzeszów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Rzeszów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie miasta Rzeszów.

Geoportal Rzeszów umożliwia pozyskanie danych EGIB miasta Rzeszów oraz miejscowych planów zagospodarowania miasta Rzeszów, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Rzeszów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Rzeszów?

Informacje na Geoportalu Rzeszów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Rzeszów?

Korzyści z Geoportalu Rzeszów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Rzeszów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Rzeszów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Rzeszów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Rzeszowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Rzeszowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Rzeszów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Rzeszów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Rzeszów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Rzeszowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Rzeszowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Rzeszów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Rzeszów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Rzeszowie.

  Geoportal miasta Rzeszów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Rzeszów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Rzeszowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Rzeszów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Rzeszowie.

  W Geoportalu Rzeszów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Rzeszów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Rzeszowie. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Rzeszów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Rzeszów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Rzeszów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Rzeszów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Rzeszów. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Rzeszów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Rzeszów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Rzeszów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Rzeszowie. W Geoportalu miasta Rzeszów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Rzeszowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Rzeszów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Rzeszów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w mieście Rzeszów.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w mieście Rzeszów, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w mieście Rzeszów. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w mieście Rzeszów.

 • Zabytki w mieście Rzeszów

  Przedstawiamy wykaz zabytków w mieście Rzeszów. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w mieście Rzeszów oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w mieście Rzeszów.

 • Informacje o wyborach w mieście Rzeszów

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w mieście Rzeszów. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w mieście Rzeszów i wiele istotnych informacji.

Geoportal Rzeszów dla mieszkańców

Geoportal Rzeszów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Rzeszów. Na mapie Rzeszowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Rzeszów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Rzeszów. Korzystając z map Geoportalu miasta Rzeszów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Rzeszów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Rzeszów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Rzeszów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu