Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Rzeszów  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Rzeszów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Rzeszów.

Mapa Geoportal Rzeszów
Mapa z granicą miasta Rzeszów
herb miasta Rzeszów

Dane urzędu

Urząd Miasta RzeszowaRynek 1Rzeszów, 35-064

Tel: 17 7889900

Fax: 17 8754105

E-mail: umrz@erzeszow.pl

Powiat: rzeszowski

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT miasta Rzeszów: 1863011

Witryna: www.rzeszow.pl

Władze lokalne: Prezydent Tadeusz Ferencumrz@erzeszow.pl

Aktualności z miasta Rzeszów

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Rzeszowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Rzeszów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Rzeszów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Rzeszowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Rzeszowa

Miasto Rzeszów w liczbach

Powierzchnia miasta Rzeszów*

126 km2

1009 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Rzeszów*

196 638 mieszkańców

17 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Rzeszów*

1 553 mieszkańców na km2

84 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Rzeszów

Geoportal Rzeszów prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Rzeszów

Jak powstał Geoportal miasta Rzeszów?

Geoportal Rzeszów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Rzeszów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Rzeszów umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Rzeszów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Rzeszów?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Rzeszów;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Rzeszów;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Rzeszów;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Rzeszów;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Rzeszowa.
Informacje na Geoportalu Rzeszów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Rzeszów?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Rzeszów;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Rzeszów;
 • Rejestr MPZP Rzeszów;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Rzeszów;
 • Mapa Topograficzna miasta Rzeszów;
 • Mapa Solarna miasta Rzeszów;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Rzeszów;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Rzeszów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Rzeszów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Rzeszów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Rzeszów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Rzeszowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Rzeszowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Rzeszów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Rzeszów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Rzeszów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Rzeszowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Rzeszowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Rzeszów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Rzeszów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Rzeszowie.

  Geoportal miasta Rzeszów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Rzeszów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Rzeszowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Rzeszów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Rzeszowie.

  W Geoportalu Rzeszów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Rzeszów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Rzeszowie. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Rzeszów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Rzeszów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Rzeszów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Rzeszów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Rzeszów. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Rzeszów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Rzeszów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Rzeszów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Rzeszowie. W Geoportalu miasta Rzeszów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Rzeszowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Rzeszów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Rzeszów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Rzeszów dla mieszkańców

Geoportal Rzeszów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Rzeszów. Na mapie Rzeszowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Rzeszów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Rzeszów. Korzystając z map Geoportalu miasta Rzeszów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Rzeszów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Rzeszów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Rzeszów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować