Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki Rzeszowa. Co warto zobaczyć w Rzeszowie

Chcesz poznać zabytki Rzeszowa? Oto rejestr zabytków Rzeszowa! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Rzeszowie ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Rzeszów.

Mapa zabytków Rzeszowa
Mapa z zabytkami miasta Rzeszów

Co warto zobaczyć w Rzeszowie - zabytki Rzeszowa

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Rzeszowie? Dowiedz się, czy w Rzeszowie znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Rzeszowa.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Rzeszowie. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Rzeszowa.

Wykaz zabytków w Rzeszowie

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem

Gmach Rady Powiatowej


Rzeszów, Sokoła 13

Budynek d.Rady Powiatowej stanowi typowy dla miejskiej architektury z kon.XIX w.

Ratusz


Rzeszów, Kościuszki 1

Budynek ratusza stanowi reprezentacyjny dla miasta gmach użyteczności publicznej, jest dominującym akcentem w zabudowie (...)

Synagoga tzw. Mała


Rzeszów, Bożnicza 4

Jest to jedna z najstarszych zachowanych synagog w całym województwie podkarpackim.Zwana również była Starą Szkołą albo (...)

Zespół klasztorny bernardynów


Rzeszów, Sokoła 8

Jeden z najcenniejszych zespołów zabytkowych Rzeszowa.Świątynia jest ważnym sanktuarium Matki Boskiej Rzeszowskiej, (...)

Kaplica pw. św. Huberta


Miłocin

Kaplica pw.św.Huberta, zwana też kaplicą myśliwską, jest z jednym z cenniejszych obiektów architektury, powstałym w okresie (...)

Zespół pałacowy


Rzeszów

Zespół złożony z pałacyku z ogrodzeniem i dawnej kordegardy, stanowi przykład barokowo-klasycystycznej pałacowej architektury (...)

Zespół kościoła parafialnego pw. śś.Wojciecha i Stanisława


Rzeszów, pl. Farny 5

Jeden z najcenniejszych i najstarszych zespołów architektonicznych w mieście, złożony z gotycko-barokowego kościoła, (...)

Zespół klasztorny pijarów


Rzeszów, 3 Maja 17

Jeden z najcenniejszych zespołów zabytkowych Rzeszowa. Jest jednym z nielicznych w skali ogólnopolskiej zespołem (...)

Zamek


Rzeszów, plac Śreniawitów 3

Jeden z najcenniejszych zespołów zabytkowych Rzeszowa.Zespół złożony z zamku i fortyfikacji bastionowych autorstwa Tylmana (...)

Zespół Cmentarza Starego


Rzeszów, Targowa

Zespół Starego Cmentarza w Rzeszowie składający się z cmentarza wraz nagrobkami oraz kaplicy jest jedną z najstarszych (...)

Bank Austro-Węgierski, ob. bank Pekao SA


Rzeszów, 3 Maja 21

Budynek banku stanowi subdominantę w pd.części wnętrza urbanistycznego ul.3 Maja i charakterystyczny element jej (...)

Kasa Oszczędności, ob. PKO Bank Polski


Rzeszów, 3 Maja 23

Budynek banku stanowi subdominantę w pd.części wnętrza urbanistycznego ul.3 Maja i na zamknięciu osi widokowej ul.

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Statystyki zabytków w Rzeszowie

Zabytki w Rzeszowie

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Rzeszowie.

Zabytki Rzeszowa
Liczba zabytków w mieście Rzeszów z podziałem na rodzaj zabytku

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Rzeszowie jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Rzeszowa w portalu OnGeo.pl ! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Rzeszowie lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Rzeszowa,
 • MPZP Rzeszowa,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Rzeszowie.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Rzeszowie?

Ochroną zabytków w Rzeszowie zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Rzeszowie są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Rzeszowa.
 2. Urząd Miasta Rzeszowa. Urząd Miasta Rzeszowa prowadzi gminną ewidencję zabytków Rzeszowa, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez miasto Rzeszów zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Rzeszowa

Gminną ewidencję zabytków Rzeszowa prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Rzeszowa?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Rzeszowa następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Rzeszowa nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Rzeszowa oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Rzeszowa. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Rzeszowa nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Rzeszowa, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu miasta Rzeszów, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Odkryj historię krajobrazu w mieście Rzeszów dzięki narzędziu: Raport archiwalne zdjęcia lotnicze!

Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą usługą: Raportu archiwalnych zdjęć lotniczych. Umożliwi Ci nie tylko zachwycić się niesamowitym widokiem historycznych obiektów architektonicznych w mieście Rzeszów z lotu ptaka, ale także zgłębić ich historię i ewolucję na przestrzeni lat. Archiwalne zdjęcia lotnicze dostarczą Ci niezwykłych perspektyw, pozwalając zrozumieć zmiany, jakim podlegały te unikalne nieruchomości zabytkowe. Skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby odkryć nieznane fakty i tajemnice przeszłości zabytków miasta Rzeszów!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: